Návody a inspirace

Jak chráníme vaše soukromí?


Vaše soukromí je pro nás velmi důležité! Děláme vše tak, abyste se cítili bezpečně. Na tomto místě najdete všechny informace o tom, jaké údaje získáváme,jak s nimi nakládáme, s kám je sdílíme. Také jak můžete zpracování kontrolovat a také o právech, která v souvislosti s tím máte.

Provozovatel, tedy my

NOEZON, s.r.o.
Partizánska 2850
085 01 Bardejov
IČO: 46 380 752

Odpovědná osobu za ochranu osobních údajů je Jozef Kozák. V případě jakýchkoli otázek ohledně tohoto dokumentu, zda zpracování osobních údajů napište email přímo na osobneudaje@noezon.sk, nebo poštou na sídlo firmy. Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské Republiky nám přidělil identifikační číslo 201421434, jako zpracovateli osobních údajů.

Jaké údaje sbíráme

Údaje o nákupu

Při nákupu od vás žádáme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údaji pouze vaše jméno, e-mailová adresa, adresa na doručování,  telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

Všechny v současnosti nabízené formy platby přes internet jsou realizovány přímo na straně banky, která nám poskytne jedině informaci o tom,zda platba prošla. Nedozvíme se tak žádné další informace, jako Vaše přihlašovací jméno či zůstatek na účtu!

E-mailové novinky

Pokud nám k tomu udělíte souhlas (zaslán v potvrzení objednávky), uchováváme si vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání zajímavých novinek a slev či dárků.

Údaje získané při využívání našich služeb

Pokud jste naším zákazníkem, získáváme také údaje o tom, jak naši stránku používáte. Jsou to informace například jak a kdy přistupujete na naše stránky, co na nich hledáte. Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, pomocí kterých přistupujete k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížeče.

Jako údaje používáme

Při poskytování našich služeb

Údaje, které od vás získáme při vytvoření objednávky, používáme k jejímu vybavení, nebo i k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili. Tyto údaje musíme také použít v našem účetnictví.

Při komunikaci s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme k zasílání oznámení a změně stavů Vaší objednávky. Používáme ji také při odpovědích na Vaše žádosti, stížnosti a reklamace.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám i komerční informace o novinkách, dárcích a slevách, které by Vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů umíte snadno zrušit pomocí odkazu „Odhlásit se“ z odběru, který je na konci každého takového e-mailu.

Na zlepšení a personalizaci marketingu

Například údaje o tom, co jste u nás nakoupili používáme k tomu, abychom vám uměli doporučit i jiné zboží, které by vás mohlo zajímat.

Informace o pohybu po celé naší stránce používáme také pro účely reklamy a analýzy. A to jak na naší, tak i na jiných internetových stránkách.

Cookies

Pro všechny výše uvedené účely využíváme také cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání naleznete v sekci Cookies.

Právní základ a výklad pojmů

 • Plnění smlouvy - v případě objednání zboží
 • Souhlas - v souvislosti se zasíláním komerční komunikace, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný. Každý souhlas můžete kdykoli odvolat písemně na osobneudaje@noezon.sk
 • Plnění našich zákonných povinností - při uchovávání údajů o vaší objednávce v účetnictví nebo při zpřístupnění údajů orgánům, které vykonávají dohled nad činností.
 • Náš oprávněný zájem - Vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování osobních údajů nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich zákonných práv.

Komu data zpřístupňujeme

Přepravním společnostem

Ke zpřístupnění osobních údajů třetím stranám dochází v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili:

 • PPL CZ s.r.o. - K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 105858/S
 • Packeta Slovakia s. r. o. - Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.105158/B

Externí zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici i naši dodavatelé, kteří při tom dodržují všechna potřebná bezpečnostní a technická opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

 • Speedweb, s.r.o. - (webhosting) Krásnohorská 3166/22, 851 07 Bratislava IČO: 46845682 Zapsána na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.84376/B
 • Imedia Slovakia s.r.o. - (SMS brána) Švabinského 1 , 851 01 Bratislava IČO: 48130575 Zapsána na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.103649/B
 • MailChimp / The Rocket Science Group LLC  - (zasielanie newsletter) 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA
 • Smartsupp.com, s.r.o. - (online chat) Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic
 • Heureka Shopping s.r.o - Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic

Analytické a reklamní služby

Spolupracujeme s partnery, kteří nám poskytují reklamní a analytické služby. Tyto společnosti mohou využívat cookies, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi stránkami. Více informací o těchto službách naleznete v  sekci Cookies.

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje do třetích zemí nepřenášíme. Jsou však partneři, kteří při zpracovávání osobních údajů takové přenosy do USA realizují. Tak či onak, musí a dodržují podmínky US-EU Privacy Shield. Tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy jsme provedli a stále provádíme všechna potřebná opatření, aby vaše osobní údaje byly opravdu v bezpečí. Vaše údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích na našem serveru. Databáze je chráněna před ztrátou, zneužitím či poškozením!

Délka uchování údajů

V v případě, že jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, tak jak bylo uvedeno v daném souhlasu, nebo dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V prípadoch ak využívame vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým máme zákonom stanovený dôvod ich spracúvania s právnym základom.

Vaše práva

V případě, že si uplatníte jakékoli z uvedených práv, tak Vaši žádost vyřídíme do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva si můžete e-mailem, telefonicky nebo písemně na uvedených kontaktech. Ve Vaší žádosti uveďte jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom omylem neposkytli Vaše osobní údaje neoprávněné, třetí osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat potvrzení o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Také Vám poskytneme informaci o tom, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuty a také jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na zapomnění (vymazání)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že se neuplatňují zákonné výjimky:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
 • odvoláním souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů
 • osobní údaje byly zpracovány nezákonně

V případě, že by měly být Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněné osobní údaje. Zároveň informujeme ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání.

Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o dočasné omezení zpracování v těchto případech:

 • pokud si myslíte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje
 • zpracování Vašich osobních údajů je protizákonné a Vy se rozhodnete žádat omezení jejich zpracování
 • v případě namítáte-li zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření či oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy. A to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, přeneseme Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli na základě vaší žádosti.

Právo na námitku

Máte právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů. A hlavně pokud se tyto zpracovávají za účelem přímého marketingu.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorový orgán - Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Cookies, pixely – k čemu slouží

Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, také my využíváme cookies, pixely a jiné.

Soubory cookies jsou malé kousky dat, které se ukládají ve vašem prohlížeči tak jako v počítači, tak iv mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé kousky kódu na stránce, nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči.

Jednotlivé cookies mají různou dobu platnosti - různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé se vymažou z vašeho zařízení poté, co zavřete okno prohlížeče (session), jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie)..

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony v průběhu určitého časového období. Je to proto, abyste je nemuseli stále zadávat vždy, když se vrátíte na naši webovou stránku.

Soubory cookies mohou zaznamenávat i další informace, jako počet návštěvníků našich webových stránek a také jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se ik tomu aby vám byla zobrazována naše reklama a také obsah stránky, který vás zajímá.

Jaké cookies používáme?

 • Funkční a technické cookies - tyto cookies zajišťují řádné fungování naší webové stránky, bez nichž byste u nás (a vlastně ani jinde) nenakoupili. , Zabezpečují například ukládání zboží do nákupního košíku, zapamatování si obsahu košíku. Na tyto cookies si od Vás souhlas neptáme, protože bez nich by stránka nebyla stránkou.
 • Analytické cookies - tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky. U těchto cookies jsme udělali vše pro to, abychom zabránili jejich zneužití. Současně jsou implementována opatření, abyste snadno kontrolovali a omezovaly využívání těchto cookies. I proto si neptáme od vás souhlas k jejich používání. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
  • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Marketingové a reklamní cookies - tyto cookies používáme za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme jen na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
  • Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  • Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko

Vaše volby

Máte více možností, jak omezit to, než my a naši partneři využíváme cookies:

 • Nastavení prohlížeče - většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. No dávejte pozor, protože v tomto případě nemusí některé poskytované služby řádně fungovat.
 • Třetí strany - k omezení cookies lze využít i řešení třetích stran. Jedno z nich je například  optout.aboutads.info.
 • Vlastní řešení partnerů - k omezení cookies také lze využít řešení nabízených jednotlivými partnery přímo v tabulkách výše.

Platné od 31.05.2020

Copyright Noezon.sk © 2009 - 2024